Thành viên:WaylonOkl5522

Từ Đội Sinh viên tình nguyện Đại học Y Hà Nội
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

My hobby is mainly Board sports.
I try to learn Dutch in my free time.